Image and video hosting by TinyPic

Autor Tema: srđanova matematika  (Pročitano 12880 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

srđanova matematika
« poslato: Novembar 29, 2011, 16:32:23 »
SRĐANOVA MATEMATIKA
Revizija sadašnje matematike
--ss-1a.png--
Marjanovic Srdan
M.Biljanica
16201 Manojlovce
Serbia
ms.biljanica@gmail.com

Uvod:Ja mislim da je sadašnja matematika ogranicena I grešna I da treba izvršiti reviziju sa svim novim
 stvarima koje sam otkrio. Objasnicu matematicki prostor pomocu dve polazne osnove (prirodna I realna
duž).

Prirodna osnova:
Prirodna duž je ono što vidite na sl.1.Prirodna duž ima svoj pocetaka I svoj kraj , ovo svojstvo prirodne
duži nazvacemo tackama ( sl.2). Prirodna duž je osnova dužine ( prirodno znacenje).Dve I više prirodnih duži se spajaju tackama.
--ss-2.png--
[S1]-prirodna duž (sl.1-a) , [Sn]-matematicka cinjenica
[S2]-tacka (prirodno znacenje,sl.2-A(B))
Tacke cemo obeležavati velikim slovima , duž (dužinu ) malim slovima
Definisanost-dve tacke A,B , dužina izmedu tacaka AB
SM (sadašnja matematika)-ne poznaje pojam prirodna duž, tacka nije definisana pa je sve I svašta


« Poslednja izmena: Novembar 29, 2011, 16:34:48 msbiljanica »

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #1 poslato: Decembar 01, 2011, 16:28:54 »
PRIRODNA MATEMATIKA

Prepostavka-Prirodne duži se spajaju u smeru tacaka AB
Proces:
P1-AB..CD..ABC(AC)
cita se : prirodna duž AB sa tackom B , spaja se sa prirodnom duži CD sa tackom C , vrši se preimenovanje
 tacaka , dobija se duž ABC(AC)
P2-ABC(AC)..DE..ABCD(AD)
cita se : duž ABC(AC) sa tackom C , spaja se sa prirodnom duži DE sa tackom D , vrši se preimenovanje
tacaka , dobija se duž ABCD(AD)
P3-ABCD(AD)..EF..ABCDE(AE)
...
--ss-3.png--
[S3]-duž (od prirodne duži , dve I više)
Definisanost- sa pocetnom I poslednjom tackom , dužinom izmedu pocetne I poslednje tacke.
SM-Ne poznaje spajanje prirodnih duži , duž nije iz prirodne osnove vec je realna ( iz prave,dokaz)
___________________________________________________________________________________________
Prepostavka-Sve tacke duži ( u beskonacnom obliku ) mogu se zameniti sa oznakama:(0),(0,1),...,
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9),...
Proces:
P1-N(0)={0,00,000,0000,...}
P2-N(0,1)={0,1,10,11,100,...}
...
P10-N(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...}
...
--ss-4.png--

[S4]-brojevna duž
[S5]-skup prirodnih brojeva N
Koristicemo N(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...}
Definisanost-brojevna duž ima pocetnu tacku , poslednja tacka se nalazi u beskonacnosti
                   -Broj 0 je tacka 0
                   -Ostali brojevi su duži , prva tacka je 0 ,poslednja tacka je sam naziv tacke(broja)
SM-Ne poznaje pojam brojevne duži vec pojam brojevne poluprave(prave)
      Prirodni brojevi I nula daju se aksiomski
______________________________________________________________________________________________
Prepostavka-Brojevi imaju svoje tacke
Proces:
P1-0=(.0)
P2-1=(.0,1)
P3-2=(.0,1,2)
P4-3=(.0,1,2,3)
P5-4=(.0,1,2,3,4)
...

--ss-5.png--
[S6]-tacke broja
SM-Ne poznaje tacke broja

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #2 poslato: Decembar 02, 2011, 18:03:39 »
Prepostavka-Brojevi imaju suprotne tacke
Proces:
P1-0=(s.0)
P2-1=(s.0,1)
P3-2=(s.0,1,2)
P4-3=(s.0,1,2,3)
P5-4=(s.0,1,2,3,4)
...
--ss-6.png--
[S7]-suprotne tacke broja
SM-Ne poznaje suprotne tacke broja
______________________________________________________________________________
Prepostavka-Brojevi su medusobno uporedljivi
Proces:
P1-dva broja (a,b) su medusobno uporedljiva - a>b,a=b,a<b, ).(=(>,=,<)
P2-tri broja (a,b,c) su medusobno upordljiva
--ss-7.png--

P3-cetiri broja (a,b,c,d) su medusobno uporedljiva

--ss-7a.png--
...
[S8]-uporedljivost brojeva
SM-poznaje uporedljivost dva broja , uporedljivost tri broja (broj a uporedljiv je sa brojevima b c),
      ostale uporedljivost ne poznaje.

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #3 poslato: Decembar 04, 2011, 14:51:49 »
Prepostavka-Broj se krece po brojevnoj duži
Proces:
P1-slika
P2-slika
P3-slika
...
--ss-8.png--
[S9]-pokretljivost broja
SM-ne poznaje pokretljivost broja
____________________________________________________________-_
Prepostavka-Broj I pokretni broj imaju kontakt
Proces:
P1-3+(.0)2=3  , a+(.0)b=c
P2-3+(.1)2=3  , a+(.1)b=c
P3-3+(.2)2=4 ,  a+(.2)b=c
P4-3+2=5 , isto kao I sadašnje sabiranje , 3+(.3)=5 , a+(.a)b=c
--ss-9.png--
[S10]-sabiranje broja
SM-poznaje samo jednu vrstu sabiranja-zadaje se aksiomski
___________________________________________________________________
Prepostavka-Broj I pokretni broj nemaju kontak , osim sa tackom
Proces:
P1-¤3(0)2¤
P2-¤3(1)2¤
P3-¤3(2)2¤
...
--ss-10.png--
Sledece-praznina broj I pokretni broj nemaju kontakt , osim sa tackom
...
[S11]-praznina brojevi Gn={¤a(b)c¤,...,¤a(b)...(d)e¤}
[S12]-praznina duž
SM-ne poznaje praznina brojeve , praznina duž
________________________________________________________________________

Prepostavka-Praznina broj je uporedljiv sa praznina brojem I brojem
Proces:
P1-¤a(b)c¤ , a+c=z
P2-¤a(b)c(d)e¤ , a+c+e=z
P3-¤a(b)c(d)e(f)g¤ , a+c+e+g=z
...
Dovodenjem praznina broja u broj z , se uporeduje kao broj
[S13]-uporedljivost praznina broja
SM-ne poznaje uporedljivost praznina broja


Odg: srđanova matematika
« Odgovor #4 poslato: Decembar 05, 2011, 17:35:30 »
Prepostavka-Dva I više istih brojeva se mogu napisati u skracenom obliku
Proces:
P1- {a,a}=af2
P2- {a,a,a}=af3
P3- {a,a,a,a}=af4
...
[S14]-ucestalost istog broja
SM-ne poznaje ucestalost istog broja
________________________________________________________________________________________

Prepostavka-Ovo se može napisati u skracenom obliku
-rastuce (a,a+b,a+b+b,...,a+b+b+...+b)
-opadajuce (a+b+b+...+b,a+b+b,a+b,a)
P1- abc , c=a+b , c=a+b+b ,..., c=a+b+b+...+b  -konacno
P2- ab - beskonacno
[S15]-srcko
SM-ne poznaje srcko
_____________________________________________________________________________________________
Prepostavka-Srcku se može pridružiti broj koji ne može biti u strukturi srcka
Proces:
abc_d , d_abc , ab_d , d_ab , d-privezak srcka (broj)
primeri: 22100_81 , 3_55 , 4_83110
[S16]-privezak srcka
napomena- samo jedan broj može biti privezak , dva broja prelazi u složeni oblik srcka
SM-ne poznaje privezak srcka
_______________________________________________________________________________________________

« Poslednja izmena: Decembar 13, 2011, 17:32:30 msbiljanica »

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #5 poslato: Decembar 10, 2011, 17:20:34 »
Prepostavka-Ucestalost broja I srcko imaju zajednicki broj
Proces;
P1-afn.bc - 4f3.212={4,4,4,6,8,10,12}
P2-afn.b - 5f4.3={5,5,5,5,8,11,14,...}
P3-abcfn - 10530f3={10,15,20,25,30,30,30}
...
[S17]- zajednicki broj ucestalost broja I srcka
SM-ne poznaje zajednicki broj ucestalost broja I srcka
______________________________________________________________________________________________
Prepostavka-Sabiranje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao
nejednacine
Proces:
5+(.0)2=5 , 5+(.0)2>014 , 5+(.0)2<61
5+(.1)2=5 , 5+(.1)2>014 , 5+(.1)2<61
5+(.2)2=5 , 5+(.2)2>014 , 5+(.2)2<61
5+(.3)2=5 , 5+(.3)2>014 , 5+(.3)2<61
5+(.4)2=6 , 5+(.4)2>015 , 5+(.4)2<71
5+2=7       , 5+2>016         , 5+2<81     , 5+(.5)2>016 , 5+(.5)2<81

[S18]-sabiranje-jednacina-nejednacina
SM-poznaje sabiranje jednacinu-nejednacinu(delimicno)
_____________________________________________________________________________
Prepostavka-Dva I više srcka imaju zajednicku b[S15]
Proces:
P1- 014 , 015 , 016 - 01(_416)
P2- 61 , 71 , 81 - (618_)1
[S19]-zajednicko b
SM-ne poznaje zajednicko b

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #6 poslato: Decembar 13, 2011, 17:46:06 »
Prepostavka-Dva I više sabiranih jednacina I nejednacina mogu se skraceno napisati
Proces-
P1- 5+(.015)2=5f4.17 ,  5+(.015)2>01(_4f4.16) , 5+(.015)2<(6f4.18_)1

P2- 5+(.315)2=517 , 5+(.315)2>01(_416) , 5+(.315)2<(618_)1
... 
[S20]-funkcija sabiranja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju sabiranja jednacina-nejednacina
______________________________________________________________________________

Prepostavka-Delovi broja I pokretnog broja imaju kontakt , kontakt se briše
Proces:
--ss-1-png--
6-(.0)2=4
6-(.1)2=¤1(2)3¤
6-(.2)2=¤2(2)2¤
6-(.3)2=¤3(2)1¤
6-2=4 , sadašnje oduzimanje ili 6-(.4)2=4
6-(.5)2=¤5(1)1¤
6-(.6)2=¤6(0)2¤
[S21]-oduzimanje brojeva
SM-poznaje samo jedan oblik oduzimanja-zadaje se aksiomski
_____________________________________________________________________
Prepostavka-[S13] broj z prestavlja vrednost koja može biti konstatna ili promenljiva , praznina ostaje
nepromenljiva
Proces:
P1-konstatna
     ¤5(2)0¤,¤4(2)1¤,3(2)2¤,¤2(2)3¤,¤1(2)4¤,¤0(2)5¤---5¤¤(2)
P2-promenljiva
     ¤3(2)0¤,¤2(2)1¤,¤1(2)2¤,¤0(2)3¤      ¤2(2)0¤,¤1(2)1¤,¤0(2)2¤
     ¤2(2)0¤,¤1(2)1¤.¤0(2)2¤                    ¤3(2)0¤,¤2(2)1¤,¤1(2)2¤,¤0(2)3¤
     ¤1(2)0¤,¤0(2)1¤                                  ...
     ¤0(2)0¤---013¤¤(2)                              21¤¤(2)
[S22]-z vrednost
SM-ne poznaje z vrednost

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #7 poslato: Decembar 15, 2011, 17:43:12 »
Prepostavka-Oduzimanje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao
nejednacina
Proces:
6-(.0)2=4              6-(.0)2>310           6-(.0)2<51
6-(.1)2=¤1(2)3¤   6-(.1)2>013¤¤(2)   6-(.1)2<51¤¤(2)
...
[S23]-oduzimanje -jednacina - nejednacina
SM-poznaje oduzimanje -jednacina - nejednacina(samo jedan oblik)
___________________________________________________________________________________________

Prepostavka-Dva I više oduzimanja jednacina I nejednacina mogu se skraceno napisati
Proces:
P1- 6-(.113)2=¤113(2f3)311     6-(.113)2>(013¤¤(2))f3      6-(.113)2<5f3.1¤¤(2)
P2- 6-(.044)2=4f2                    6-(.044)2>(013)f2                 6-(.044)2<(51)f2
...
[S24]-funkcija oduzimanja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju oduzimanja
___________________________________________________________________________________
Prepostavka-Delovi broja I pokretnog broja imaju kontakt , kontakt ostaje ostalo se briše
Proces:
--ss-12.png--
--ss-13.png--
[S25]-suprotno oduzimanje
SM-ne poznaje suprotno oduzimanje

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #8 poslato: Decembar 16, 2011, 16:27:14 »

Prepostavka-Suprotno oduzimanje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti
kao nejednacina
Proces:
--ss-14.png--
[S26]-suprotno oduzimanje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje suprotno oduzimanje jednacine-nejednacina
__________________________________________________________________________
Prepostavka-Dva I više suprotno oduzimanje jednacina I nejednacina mogu se skraceno napisati
Proces:
--pp-15.png--
...
[S27]-funkcija suprotno oduzimanje jednacine-nejednacine
SM-ne poznaje funkciju suprotno oduzimanje jednacine-nejednacina
____________________________________________________________________________


Prepostavka-Dva I više sabiranja istog broja može se napisati u skracenom obliku
Proces:
P1- a+a=a×2 , a×b
P2- a+a+a=a×3 , a×b
P3- a+a+a+a=a×4 , a×b
....
[S28]-množenje brojeva
SM-poznaje množenje brojeva , zadaje se aksiomski


Prepostavka-U izrazu a×b , b može biti broj 1 I 0
Proces:
P1- a×0
P2- a×1
[S28a] -množenje sa svim brojevima-dopuna

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #9 poslato: Decembar 17, 2011, 18:14:08 »

Prepostavka-U izrazu a×b , množenje može biti pomocu suprotnih tacka broja
Proces:
P1- 4×4=16 - sadašnje množenje ili 4×(s.0)4=16
P2- 4×(s.1)4=13
P3- 4×(s.2)4=10
P4- 4×(s.3)4=7
P5- 4×(s.4)4=4
--ss-15a.png--
[S28b]-množenje - dopuna sa suprotnom tackom broja
SM-ne poznaje množenje sa suprotnom tackom broja
_____________________________________________________________
Prepostavka-Množenje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznacit kao
 nejedncina
Proces:
P1-  4×(s.3)4=7        4×(s.3)4>016       4×(s.3)4<81
P2-  4×(s.1)4=13      4×(s.1)4>0112     4×(s.1)4<141
...
[S29]-množenje jednacina-nejednacina
SM-poznaje množenje jednacina-nejednacina(delimicno)
______________________________________________________________
Prepostavka-Dva I više množenje jednacine I nejednacine mogu se skraceno napisati
Proces:
P1- 4×(s.214)4=1034         4×(s.214)4>01(_933)      4×(s.214)4<(1135_)1
P2- 4×(s.024)4=1664         4×(s.024)4>01(_1563)    4×(s.024)4<(1765_)1
...
[S30]-funkcija množenja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju množenja jednacina-nejednacina

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #10 poslato: Decembar 19, 2011, 16:44:57 »
Prepostavka-Delovi  broja I pokretnog broja(brojeva) imaju kontakt (množenje) , kontakt se briše
Proces:
--ss-16.png--
--ss-17.png--
P5-  4   (s.4)4=4
[S31]-množeno oduzimanje
SM-ne poznaje množeno oduzimanje
______________________________________________________________
Prepostavka-Množeno oduzimanje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti
kao nejednacina
Proces:
--ss-18.png--

[S32]-množeno oduzimanje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje množeno oduzimanje jednacina-nejednacina
___________________________________________________________________
Prepostavka-Dva i više množenih oduzimanja jednacina nejdnacina mogu se skraceno napisati
Proces:
--ss-18a.png--
[S33]-funkcija množeno oduzimanje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju množeno oduzimanje


 

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #11 poslato: Decembar 21, 2011, 15:36:21 »
Prepostavka-Delovi broja I pokretnog broja (brojeva) imaju kontakt (množenje) , kontakt ostaje ostalo se
briše
Proces:
--ss-19.png--
--ss-20.png--

[S34]-množeno suprotno oduzimanje
SM-ne poznaje množeno suprotno oduzimanje
_______________________________________________________
Prepostavka-Množeno suprotno oduzimanje može se nazanaciti kao jednacina , znak = može biti >(<)
I naznaciti kao nejednacina
Proces:
--ss20a-png--
P1-
[S35]-množeno suprotno oduzimanje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje množeno suprotno oduzimanje jednacina-nejednacina
______________________________________________________________________
Prepostavka-Dva I više množenih suprotno oduzimanje jednacine-nejednacine mogu se skraceno
napisati
Proces:
--ss20aa-png--
[S36]-funkcija množeno suprotno oduzimanje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju množeno suprotno oduzimanje


Odg: srđanova matematika
« Odgovor #12 poslato: Decembar 23, 2011, 15:15:43 »
Prepostavka-Tri I više spajanja (množenje) je nova racunska operacija
Proces:
P1-5×(s.3.ß3)5=¤1(1)1(1)1¤
P2-5×(s.4.ß3)5=¤1(3)1¤
     5×(s.4.ß4)5=¤1(1)1¤
     5×(s.5.ß5)5=1
P3-5×(s.5.ß5)5=5
--ss-24a.png--
[S37]-srki množenje
SM-Ne poznaje srki množenje
_________________________________________________________
Prepostavka-Srki množenje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao
nejednacina
Proces:

P1- 5×(s.4.ß4)5=¤1(1)1¤ , 5×(s.4.ß4)5>011¤¤(1) ,
 5×(s.4.ß4)5<31¤¤(1)
P2- 5×(s.4.ß5)5=5 , 5×(s.4.ß5)5>014 ,5×(s.4.ß5)5<61
...
[S38]-srki množenje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje srki množenje jednacina-nejednacina
___________________________________________________________________
Prepostavka-Dva I više srki množenja jednacina-nejednacina mogu se skraceno napisati
Proces:

P1- 5×(s.4.ß314)5=¤1f2(311)1f2¤ , 5×(s.4.ß314)5>(011)f2¤¤(123) ,
 5×(s.4.ß314)5<(31)f2¤¤(123)
P2- 5×(.ß5)5=145 , 5×(.ß5)5>01(-044) , 5×(.ß5)5<(246_)1
...
[S39]-funkcija srki množenja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju srki množenja


Odg: srđanova matematika
« Odgovor #13 poslato: Decembar 24, 2011, 16:15:36 »
Prepostavka-Oduzimanje oblika a-b=0 , a-b-b=0 , ...,a-b-b-...-b=0 , može se drugacije napisati
uz brojanje oduzimanja
Proces:
P1- 10-(..1)10=0 , (..c)-brojac oduzimanja
      10:10=1
P2- 10-(..1)5=5
      10-(..2)5=0
      10:5=2
P3- 12-(..1)4=8
      12-(..2)4=4
      12-(..3)4=0
      12:4=3
...
[S40]-delenje
SM-Poznaje delenje , zadaje se aksiomski
____________________________________________________
Prepostavka-Brojac oduzimanja(delenje) može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I
naznaciti kao nejednacina
Proces:
P1- 12-(..2)4=4           12-(..2)4>013    12-(..2)4<51
P2- 12-(..1)4=8           12-(..1)>017      12-(..1)<91
...
[S41]-brojac oduzimanja(delenje) jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje brojac oduzimanja jednacina-nejednacina
_______________________________________________________________
Prepostavka-Dva I više brojaca oduzimanja jednacina-nejednacina mogu se skraceno napisati
Proces:
20-(..0)4=20
20-(..1)4=16
20-(..2)4=12
20-(..3)4=8
20-(..4)4=4
20-(..5)4=0
P1- 20-(..113)4=1648                20-(..113)4>01(_1547)        20-(..113)4<(1749_)1
P2- 20-(..024)4=2084                20-(..024)4>01(_1983)        20-(..024)4<(2185_)1
...
[S42]-funkcija brojaca oduzimanja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju brojaca oduzimanja

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #14 poslato: Decembar 25, 2011, 15:52:07 »
Prepostavka-[S40] broj b može se zameniti  b=(c1-c2) , b=(c1-c2-c3),...,b=(c1-c2-...-cn)
Proces:
P1-12-(n..1)1=11
     12-(n..2)2=9
     12-(n..3)1=8
     12-(n..4)2=6
     12-(n..5)1=5
     12-(n..6)2=3
     12-(n..7)1=2
     12-(n..8)2=0
     12:112=8
P2-32-(n..1)2=30
     32-(n..2)4=26
     32-(n..3)10=16
     32-(n..4)2=14
     32-(n..5)4=10
     32-(n..6)10=0
     32:224_10=6
...
[S43]- nejednako delenje
SM-Ne poznaje nejednako delenje
___________________________________________________________________________
Prepostavka-Brojac oduzimanja (nejednako delenje) može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti
>(<) I naznaciti kao nejednacina
Proces:
P1-  12-(n..7)1=2          12-(n..7)1>011    12-(n..7)1<31
P2-  12-(n..4)2=6          12-(n..4)2>015    12-(n..4)2<71
...
[S44]-brojac oduzimanja (nejednako delenje) jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje brojac oduzimanja (nejednako delenje ) jednacina-nejednacina
_________________________________________________________________________________
Prepostavka-Dva I više brojaca oduzimanja (nejednako delenje) jednacina-nejednacina mogu se
skraceno napisati
Proces:
P1- 12-(n..226)2=933      12-(n..226)2>01(_832)     12-(n..226)2<(1034_)1
P2  12-(n..127)1=1132     12-(n..127)1>01(_1031)   12-(n..127)1<(1233_)1
...
[S45]-funkcija brojaca oduzimanja(nejednako delenje) jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju brojaca oduzimanja ( nejednako delenje)