Image and video hosting by TinyPic

Autor Tema: srđanova matematika  (Pročitano 13098 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #15 poslato: Decembar 27, 2011, 15:31:43 »
Prepostavka-Dva I više množenja može se skraceno napisati
Proces:
P1- a×a=a2 , ab
P2- a×a×a=a3  , ab
P3- a×a×a×a=a4  , ab
...
[S46]- stepen
SM-Poznaje stepen , dokaz
_____________________________________________________________
Prepostavka-U izrazu ab , b može biti broj 1 ili 0
Proces:
P1- a1
P2- a0
[S46a] - dopuna stepena - svi brojevi
_______________________________________________________________


Prepostavka-U izrazu ab , stepenovanje može biti pomocu suprotnih tacka broja
Proces:
P1- 45=1024 - sadašnje stepenovanje ili 4(s.0)5=1024
P2- 4(s.1)5=769
P3- 4(s.2)5=514
P4- 4(s.3)5=259
P5- 4(s.4)4=4
[S46b] -stepenovanje - dopuna sa suprotnom tackom broja
SM-Ne poznaje stepenovanje sa suprotnom tackom broja
________________________________________________________________
Prepostavka-stepenovanje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao
nejednacina
Proces:

P1-4(s.1)5=769 , 4(s.1)5>01768 ,4(s.1)5<7701         

P2-4(s.2)5=514 , 4(s.2)5>01513 ,4(s.2)5<5151
...
[S47]-stepenovanje jednacina-nejednacina
SM-poznaje stepenovanje jednacina-nejednacina(delimicno)             

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #16 poslato: Decembar 28, 2011, 18:26:53 »
Prepostavka-Dva I više stepenovanje jednacina-nejednacina može se skraceno napisati
Proces:
P1-4(s.014)5=10242554 , 4(s.014)5>01(_10232553) , 4(s.014)5<(10252555_)1
4(s.014)5=y ,4(s.014)5>y , 4(s.014)5<y
P2-4(s.012)5=1024255514 ,4(s.012)5>01(_1023255513) ,4(s.012)5<(1025255515_)1
4(s.012)5=y ,4(s.012)5>y , 4(s.012)5<y
...
[S48]-funkcija stepenovanja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkcija stepenovanja
_____________________________________________________________________
Prepostavka-Kontakt gde se delovi brojeva spajaju ( stepenovanje ) se briše
Proces:
P1- 4(s.0)5=¤4((0)4)f255¤
P2- 4(s.1)5=¤3((1)2)f254_3¤
P3- 4(s.2)5=¤2(508)2¤
P4- 4(s.3)5=¤1(254)1¤
P5- 4(s.4)5=0
[S49]- stepenovano oduzimanje
SM-Ne poznaje stepenovano oduzimanje
______________________________________________________________________-
Prepostavka-Stepenovano oduzimanje može se naznaciti kao nejednacina , znak = može biti >(<) I
naznaciti kao nejednacina
Proces:
P1-4(s.0)5=¤4((0)f255¤ ,4(s.0)5>011023¤¤(0)f255 ,4(s.0)5<10251¤¤(0)f255
P2-4(s.3)5=¤1(254)1¤ , 4(s.3)5> 011¤¤(254) ,4(s.3)5< 31¤¤(254)
...
[S50]-stepenovano oduzimanje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje stepenovano oduzimanje jednacina-nejednacina

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #17 poslato: Decembar 30, 2011, 16:35:49 »
Prepostavka-Dva I više stepenovano oduzimanje jednacina-nejednacina može se skraceno napisati
Proces:
P1- 4(s.213)5=¤211(508241257)211¤ ,4(s.213)5>01(_321)¤¤(508254254) ,4(s.213)5<(523_)1¤¤(508254254)
4(s.213)5=y ,4(s.213)5>y ,4(s.213)5<y
P2- 4(s.044)5=¤4((0)4)f255¤_0 ,4(s.044)5>011023¤¤(0)f255_0 ,4(s.044)5<10251¤¤(0)f255_0
4(s.044)5=y ,4(s.044)5>y ,4(s.044)5<y
...
[S51]- funkcija stepenovano oduzimanje - jednacina , nejednacina
SM-Ne poznaje funkcija stepenovano oduzimanje
______________________________________________________________________
Preopostavka-Mesto gde se delovi brojeva spajaju ( stepenovanje ) ostaje , ostalo se briše
Proces:
P1- 4-(s.0)5=0f255
P2- 4-(s.1)5=¤1((2)1)f254¤
P3- 4-(s.2)5=510
P4- 4-(s.3)5=255
P5- 4-(s.4)5=4
[S52]-stepenovano suprotno oduzimanje
SM-Ne poznaje stepenovano suprotno oduzimanje
________________________________________________________________________
Prepostavka-Stepenovano suprotno oduzimanje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<)
I naznacitit kao nejednacina
Proces:
P1- 4-(s.2)5=510 ,4-(s.2)5>01509 ,4-(s.2)5<5111
P2- 4-(s.1)5=¤1((2)1)f254¤ ,4-(s.1)5>01254¤¤(2)f254 ,4-(s.1)5<2561¤¤(2)f254
...
[S53]-stepenovano suprotno oduzimanje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje stepenovano suprotno oduzimanje jednaciana-nejednacina

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #18 poslato: Januar 01, 2012, 15:52:50 »
Prepostavka-Dva I više stepenovano suprotno oduzimanje jednacina-nejednacina može se skraceno
napisati
Proces:
P1-4-(s.213)5=510255255 ,4-(s.213)5>01(_509255254) ,4-(s.213)5<(511255256_)1
4-(s.213)5=y ,4-(s.213)5>y ,4-(s.213)5<y
P2- 4-(s.134)5=¤1((2)1)f254¤_4 ,4-(s.134)5>01254¤¤(2)f254_013 ,4-(s.134)5<2561¤¤(2)f254_51
4-(s.134)5=y ,4-(s.134)5>y ,4-(s.134)5<y
...
[S54]-funkcija stepenovano suprotno oduzimanje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju stepenovano suprotno oduzimanje
______________________________________________________________________________________
Prepostavka-Tri I više spajanje ( stepenovanje) je nova racunska operacija
Proces:

54
P1- 5(s.3.ß3)4=¤1((0)1)f624¤
P2- 5(s.4.ß3)4=¤1(624)1¤
      5(s.4.ß4)4=¤1(622)1¤
      5(s.4.ß5)4=621
P3- 5(s.5.ß5)4=5
[S55]-srki stepenovanja
SM-Ne poznaje srki stepenovanje
_______________________________________________________________________
Prepostavka-Srki stepenovanje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao
nejednacina
Proces:
P1- 5(s.4.ß4)4=¤1(622)1¤ , 5(s.4.ß4)4>011¤¤(622) ,5(s.4.ß4)4< 31¤¤(622)
P2-5(s.4.ß5)4=621 , 5(s.4.ß5)4>01620 ,5(s.4.ß5)4<6221
...
[S56]-srki stepenovanje jednac-nejednacina
SM-ne poznaje srki stepenovanje

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #19 poslato: Januar 06, 2012, 11:13:27 »
Prepostavka-Dva I više srki stepenovanja jednacina-nejednacina može se skraceno napisati
Proces:
 P1-5(ß5)4=6216165 ,5(ß5)4>011¤¤(622) ,5(ß5)4<(6226166_)1
5(ß5)4=y ,5(ß5)4>y ,5(ß5)4<y
P2-5(s.4.ß314)4=¤1f2(6242622)1f2¤ ,5(s.4.ß314)4>(011)f2¤¤(6242622),5(s.4.ß314)4<(31_)f2¤¤(6242622)
5(s.4.ß314)4=y ,5(s.4.ß314)4>y ,5(s.4.ß314)4<y
...
[S57]-funkcija srki stepenovanja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju srki stepenovanja

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #20 poslato: Januar 07, 2012, 09:22:44 »
PDF- http://www.fileserve.com/file/8ecT3pr/Srđanova matematika 1-65.pdf
Prepostavka-Izraz napisati u skracenom obliku
 a:(..1)b=c , (..d)-brojac delenja
 c:(..2)b=e
...
 b:(..g)b=1
Proces:
625:(..1)5=125
625:(..2)5=25
...
625:(..4)5=1
-slika-
[S58]-koren
SM-poznaje koren-dokaz
________________________________________________
Prepostavka-brojac delenja ( koren) može se naznaciti kao jednacina, znak = može biti >(<) I naznaciti kao
nejednacina
Proces:
P1-625:(..1)5=125      625:(..1)5>01124    625:(..1)5<1261
-slika-
P2-625:(..3)5=5          625:(..3)5>014        625:(..3)5<61
...
[S59]-brojac delenja ( koren) jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje brojac delenja jednacina-nejednacina
Napomena-gde piše -slika- , videćete kad upload sledeći PDF

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #21 poslato: Januar 08, 2012, 10:46:21 »
Prepostavka-Dva I više brojaca delenja (koren) jednacina-nejednacina mogu se skraceno napisati
Proces:
P1-625:(..112)5=12510025      625:(..112)5>01(_12410024)    625:(..112)5<(12610026_)1
 625:(..112)5=y                  625:(..112)5>y                        625:(..112)5<y
P2-625:(..314)5=541               625:(..314)5>01(_440)            625:(..314)5<(642_)1
     625:(..314)5=y                  625:(..314)5>y                        625:(..314)5<y
...
[S60]-funkcija brojaca delenja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkcija brojaca delenja jednacina-nejednacina
____________________________________________________________________________-
Prepostavka-U izrazu [S58] umesto c,c,c... može biti c,e,c,e,... - c,e,f,c,e,f,...-....
Proces:
P1- 400:(..1)514=80
P2- 400:(..2)514=20
P3- 400:(..3)514=4
P4- 400:(..4)514=1
-slika-
[S61]-nejednako korenovanje
SM-ne poznaje nejednako korenovanje
____________________________________________________________________
Prepostavka-Brojac delenja (nejednako korenovanje) I nejednako korenovanje može se naznaciti kao
 nejednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao nejednacina
Proces:
P1- 400:(..2)514=20 ,400:(..2)514>0119 ,400:(..2)514<211
-slika-
P2- 400:(..3)514=4 , 400:(..3)514>013 ,400:(..3)514<51
...
[S62]-brojac delenja (nejednako korenovanje) jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje brojac delenja (nejednako korenovanje) jednacina-nejednacina

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #22 poslato: Januar 09, 2012, 14:01:36 »
Prepostavka-Dva I više brojaca (nejednako korenovanje) mogu se skraceno napisati
Proces:
P1- 400:(..112)514=806020 , 400:(..112)514>01(_796019) , 400:(..112)514<(816021_)1
 400:(..112)514=y , 400:(..112)514>y , 400:(..112)514<y
P2- 400:(..314)514=431 ,400:(..314)514>01(_330) ,400:(..314)514<(532_)1
400:(..314)514=y ,400:(..314)514>y ,400:(..314)514<y
...
[S63]-funkcija brojaca delenja (nejednako delenje) jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju delenja (nejednako delenje)
________________________________________________________________________________________
Prepostavka-Dva I više srcka imaju zajednicki prvi (poslednji) broj
Proces:
P1- 5550 ,38350 ,501090 , 50792 - 55383(_50_)1090792
P2- 2230 ,15330 , 5530  - 2215355(_30)
...
[S64]-srcko zajednicki broj
SM-srcko zajednicki broj
________________________________________________________________________________________
Prepostavka-U jednacini(nejednacini) broj može imati dva I više razlicitih vrednosti
Proces:
P1- 1+3=4       ,          1+3>013    ,    1+3<51
    1+4=5      ,           1+4>014  ,       1+4<61
    ...                      ...             ...
    1+8=9    ,             1+8>017    ,   1+8<101
       1+x|318|=y            1+x|318|>y , 1+x|318<y
[S65]-funkcija jednacina-nejednacina
SM-poznaje funkciju, aksiom , realna(beskonacna),funkcija nejednacina(manje) je integral (površina,
zapremina)
__________________________________________________________________________
PDF- http://www.fileserve.com/file/8ecT3pr/Srđanova matematika 1-65.pdf , da učite

Da vidimo koliko ste naučili ( provera IQ)
napiši u skraćenom obliku:
2+5=7 , 2+10=12 , 2+15=17, 2+20=22 , 2+25=27 , 2+30=32 , 2+35=37 , 2+38=40,
2+40=42, 2+41=43 , 2+44=46 , 2+45=47, 2+47=49 , 2+50=52 ,2+57=59 , 2+60=62 ,
2+64=66, 2+70=72, 2+71=73 , 2+78=80 , 2+80=82 , 2+85=87 , 2+90=92 ,2+92=94

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #23 poslato: Januar 11, 2012, 15:27:19 »
Prepostavka-Delovi broja (praznina broja) negira drugi broj (praznina broj)-(jedan od njih mora biti
praznina broj
Proces:
-slika-
P1-¤3(1)2(1)2¤n(.0)¤2(2)2¤=1
P2-¤3(1)2(1)2¤n(.1)¤2(2)2¤=1
P3-¤3(1)2(1)2¤n(.2)¤2(2)2¤=2
P4-¤3(1)2(1)2¤n(.3)¤2(2)2¤=1
P5-¤3(1)2(1)2¤n(.4)¤2(2)2¤=1
P6-¤3(1)2(1)2¤n(.5)¤2(2)2¤=2
P7-¤3(1)2(1)2¤n(.6)¤2(2)2¤=1
P8-¤3(1)2(1)2¤n(.7)¤2(2)2¤=0
P9-¤3(1)2(1)2¤n(.8 )¤2(2)2¤=0
P1o-¤3(1)2(1)2¤n(.9)¤2(2)2¤=0
[S66]-negacija broja
SM-ne poznaje negaciju broja
___________________________________________________________________________________
Prepostavka-Negacija broja može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao
nejednacina
Proces:
P1-¤3(1)2(1)2¤n(.2)¤2(2)2¤=2 ,¤3(1)2(1)2¤n(.2)¤2(2)2¤>011 ,¤3(1)2(1)2¤n(.2)¤2(2)2¤< 31
P2-¤3(1)2(1)2¤n(.1)¤2(2)2¤=1 ,¤3(1)2(1)2¤n(.1)¤2(2)2¤>0 ,¤3(1)2(1)2¤n(.1)¤2(2)2¤<21
...
[S67]-negacija broja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje negacija broja jednacina-nejednacina


Odg: srđanova matematika
« Odgovor #24 poslato: Januar 12, 2012, 17:54:53 »
Prepostavka-Dva I više negacije broja mogu se skraceno napisati
Proces:
P1-¤3(1)2(1)2¤n(.011)¤2(2)2¤=1f2, ¤3(1)2(1)2¤n(.011)¤2(2)2¤>(011)f2 ,¤3(1)2(1)2¤n(.011)¤2(2)2¤<(21)f2
¤3(1)2(1)2¤n(.011)¤2(2)2¤=y ,¤3(1)2(1)2¤n(.011)¤2(2)2¤>y ,¤3(1)2(1)2¤n(.011)¤2(2)2¤<y
P2-¤3(1)2(1)2¤n(.516)¤2(2)2¤=211 ,¤3(1)2(1)2¤n(.516)¤2(2)2¤>01(_011) ,¤3(1)2(1)2¤n(.516)¤2(2)2¤<(312_)1
¤3(1)2(1)2¤n(.516)¤2(2)2¤=y ,¤3(1)2(1)2¤n(.516)¤2(2)2¤>y ,¤3(1)2(1)2¤n(.516)¤2(2)2¤<y
...
[S68]-funkcija negacija broja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkcija negacija broja
_______________________________________________________
Prepostavka-Delovi broja (praznina broja) negira drugi broj (praznina broj)-(jedan od njih mora biti
praznina broj) , ostali delovi se spajaju
Proces:
P1-¤2(2)2(1)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.0)¤2(2)2¤=1
P2-¤3(2)1(1)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.1)¤2(2)2¤=1
P3-¤4(3)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.2)¤2(2)2¤=2
P4-¤3(1)1(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.3)¤2(2)2¤=1
P5-¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤=1
P6-¤3(1)2(3)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.5)¤2(2)2¤=2
P7-¤3(1)2(1)1(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.6)¤2(2)2¤=1
P8-¤3(1)2(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.7)¤2(2)2¤=0
P9-¤3(1)2(1)3(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.8 )¤2(2)2¤=0
P10-¤3(1)2(1)4(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.9)¤2(2)2¤=0
[S69]-negacisko sabiranje
SM-ne poznaje negacisko sabiranje


Odg: srđanova matematika
« Odgovor #25 poslato: Januar 13, 2012, 17:39:20 »
Prepostavka-Negacisko sabiranje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti
nejednacina
Proces:
P1-¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤=1 ,      ¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤>0
     ¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤<21 ,     016¤¤(1)(2)<¤3(1)2(1)2¤n+.4)(¤2(2)2¤=1
     016¤¤(1)(2)<¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤>0 ,     016¤¤(1)(2)<¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤<21
        81¤¤(1)(2)>¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤=1 ,        81¤¤(1)(2)>¤3(1)2(1)2¤n+ (.4)¤2(2)2¤>0
        81¤¤(1)(2)>¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤<21
...
[S70]-negacisko sabiranje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje negacisko sabiranje jednacina-nejednacina
____________________________________________________________________________
Prepostavka-Dva I više negaciska sabiranja mogu se skraceno napisati
Proces:
P1-y=¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤=y1,y=¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤>y1
y=¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤<y1,y>¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤=y1
y>¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤>y1 ,y>¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤<y1
y<¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤=y1 ,y<¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤>y1
y<¤3(1)2(1)2¤n+(.417)¤2(2)2¤<y1
...
[S71]-funkcija negacisko sabiranje jednačina-nejednačina
SM-ne poznaje funkcija negacisko sabiranje

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #26 poslato: Januar 15, 2012, 17:57:46 »
Prepostavka-Delovi broja (praznina broja) negira drugi broj (praznina broj)-(jedan od njih mora biti
praznina broj) , ostali delovi se spajaju,  gde ima kontak brojeva se briše
Proces:
P1-2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1
P2-¤1(6)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.1)¤2(2)2¤=1
P3-¤2(6)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.2)¤2(2)2¤=2
P4-3=¤3(1)2(1)2¤n-(.3)¤2(2)2¤=1
P5-¤3(6)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.4)¤2(2)2¤=1
P6-¤3(1)1(4)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.5)¤2(2)2¤=2
P7-¤3(1)2(4)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.6)¤2(2)2¤=1
P8-¤3(1)2(5)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.7)¤2(2)2¤=0
P9-¤3(1)2(1)1(4)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.8 )¤2(2)2¤=0
P10-¤3(1)2(1)4(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.9)¤2(2)2¤=0
[S72]-negacisko oduzimanje
SM-ne poznaje negacisko oduzimanje

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #27 poslato: Januar 16, 2012, 17:45:36 »
Prepostavka-Negacisko oduzimanje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti
nejednacina
Proces:
P1-2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1 ,2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤>0 ,2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤<21,
31>¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1 ,31>¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤>0 ,
31>¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤<21
110<¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1 ,110<¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤>0 ,110<¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤<21
...
[S73]-negacisko oduzimanje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje negacisko oduzimanje jednacina-nejednacina

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #28 poslato: Januar 17, 2012, 15:51:19 »
Prepostavka-Dva I više negaciska oduzimanja mogu se skraceno napisati
Proces:
P1-y=¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤=y1 ,y=¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)12¤>y1 ,y=¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤<y1
y>¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤=y1 ,y>¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤>y1 ,y>¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤<y1
 y<¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤=y1 ,y=¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤>y1 ,y=¤3(1)2(1)2¤n-(.014)¤2(2)2¤<y1
...
[S74]-funkcija negacisko oduzimanje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju negacisko oduzimanje
« Poslednja izmena: Januar 17, 2012, 16:13:28 msbiljanica »

Odg: srđanova matematika
« Odgovor #29 poslato: Januar 18, 2012, 14:40:11 »
Prepostavka-Delovi broja (praznina broja) negira drugi broj (praznina broj)-(jedan od njih mora biti
praznina broj) , ostali delovi se spajaju,  gde ima kontak brojeva ostaje ostalo se briše
Proces:
P1-¤2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-0(.0)¤2(2)2¤=1
P2-¤2(2)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-0(.1)¤2(2)2¤=1
P3-¤1(4)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-0(.2)¤2(2)2¤=2
P4-¤1(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-0(.3)¤2(2)2¤=1
P5-¤2(2)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-0(.4)¤2(2)2¤=1
P6-1=¤3(1)2(1)2¤n-0(.5)¤2(2)2¤=2
P7-1=¤3(1)2(1)2¤n-0(.6)¤2(2)2¤=1
P8-2=¤3(1)2(1)2¤n-0(.7)¤2(2)2¤=0
P9-1=¤3(1)2(1)2¤n-0(.8 )¤2(2)2¤=0
P10-0=¤3(1)2(1)2¤n-0(.9)¤2(2)2¤=0
[S75]-negacisko suprotno oduzimanje
SM-ne poznaje negacisko suprotno oduzimanje